Bilimsel Ahlak: Etik ihlallerden uzak durmak, intihal hassasiyeti göstermek, akademik sömürüye izin vermemek.

Akademik Misyon:
Bir derdimizin olması, işimizi anlamlı kılacak bir hedef belirlemek.

Akademik Amelelik:
Hayat boyu öğrenme heveslisi olmak, akademiyi meslek olarak değil hayat tarzı olarak görmek, kalem ve defter bulundurmak, hayret etmek, düşünmek, merak etmek, sorgulamak, okuma ve araştırma meraklısı olmak, okudukları üzerine tefekkür etmek, gündemi ve günceli takip etmek, öğrenme ve kendini geliştirme hevesinde olmak.

Nitelikli Hoca-Öğrenci İletişimi:
Saygı ve sevgi çerçevesin de iletişim kurmak, geri bildirim sağlamak, randevulara zamanında gelmek, mezun olduktan sonra da saygı ve sevgiyi muhafaza etmek, vefasız olmamak.

Sağlam Bir Akademik Altyapı:
Alanın felsefi ve teknik bilgisine hakim olmak, araştırma yöntemleri bilgisine hakim olmak, yakın disiplinlere dair bilgi sahibi olmak, yazı yazma, yorumlama ve kavramsallaştırma becerisini geliştirmek, kemiyetten çok keyfiyete (kaliteye) önem vermek, diyalektik düşünceye sahip olmak.

Özgünlük ve Orijinallik:
Taklidi yöntemlerden uzak durmak, sığlıktan uzaklaşmak, geleneksel kalıpları ve sınırları zorlamak, arka sokaklarda dolaşmak, eleştirel bakış açısı kazanmak.

Ahenk ve Ekip Ruhu:
Bir bütünün parçası olarak anlam kazanmak, ekip ruhuyla hareket etmek.

Akademik Yardımlaşma ve Paylaşma:
Bilgi cimrisi olmamak, diğer insanların faydasına bildiklerimizi kullanmak, kendimizi geliştirmek için akran desteği almak.

Tartışma, Görüşme ve Danışma:
Eleştiriye açık olmak, tartışarak fikri olgunluğa ulaşmak, mümkün olduğunca işin ehli kişilerden fikir almak, ortak aklı harekete geçirmek.