Akademide Arka Sokaklar

Akademi denildiğinde diğer toplumsal kurumlara kıyasla elitist, saygın ve ayrıcalıklı bir örüntü, bu örüntünün içerisinde de somut bir yapı olarak üniversiteler akla gelmektedir. Üniversiteler, ortaya çıkışlarından bu yana bu “müstesna” vasfını korumakla birlikte son birkaç yüzyıldır etkili bir şekilde toplumsal gelişim ve değişimin merkezinde yer almışlardır. Günümüzde üniversitelere bu denli önem atfedilmesinin arkasında, bu kurumların insanın ilgili olduğu ve erişebileceği tüm alanlara dair bilgi üretme ve bu bilgiyi insanlar için kullanışlı hâle getirme potansiyeli bulunmaktadır. Bugünün üniversitelerinden; bilimsel araştırmalar yapması, öğrencilere eğitim ve öğretim aracılığıyla mesleki ve entelektüel beceriler kazandırması ve kendi sorumluluk alanıyla ilgili toplum yararına olacak faaliyetlerde bulunması beklenmektedir. Akademi için çizdiğimiz bu çerçeve, daha çok idealize edilmiş bir manzarayı yansıtmaktadır. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü bulunmaktadır. Bu tarafta da yüzleşmemiz gereken gerçekler vardır.

Bu kitapta, yine ana caddelerden çıkarak Türkiye’de akademinin arka sokaklarında neler olup bittiğini anlamaya çalıştık.

İçindekiler

 • Üniversiteler Nereden Nereye Gidiyor?
 • Paydaşların Beklentileri Bağlamında Üniversiteler
 • Akademisyenlik İkliminden Yöneticilik Mücadelesine
 • Teoriden Pratiğe Lisansüstü Eğitim Süreci
 • Akademik Emeğin Dönüşümü
 • Akademide Olumsuz Davranışlar
 • Türk Yükseköğretim Sisteminde Doçentlik Süreci
 • Üniversitelerde Akademik ve İdari Personel İlişkisi
 • Araştırma Konusunun/Probleminin Doğuşunda; Teorikte ve Pratikteki Farklılıklar Üzerine Nitel Bir Araştırma
 • Damgalama Penceresinden Üniversiteler
 • Akademisyenlerin İmkan/itibar/İmaj Ekseninde Değerlendirilmesi
 • Akademik Kapitalizm