IV. YÖNEP ÇALIŞTAYI
Bildiri Özetleri Kitabı

12-13 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılan IV. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı (YÖNEP-IV)’nın somut çıktılarından biri olan Bildiri Özetleri Kitabı yayınlanmıştır.

İçindekiler

 • Akademide Yönetici Körlüğü: Nedenleri ve Sonuçları
 • Liderliğin Karanlık Yüzü
 • Ayrımcılığın Hastane Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi
 • Yönetsel Hastalıklar Bağlamında ‘Göz Yumulan Dalkavukluk’un İncelenmesi
 • Örgütsel Sağlık Yönetsel Hastalık: Yöneticilerde Hubristik Sendromuna İlişkin Bir İnceleme
 • Yönetimde Narsistlik ve Narsist Liderler/Yöneticiler
 • Yönetim Perspektifinden İkarus Sendromu
 • Kamu Yönetiminin Hastalığı: Bürokrasi ve Büropatoloji
 • İdeal Yönetici ve Gölgeler Perspektifinden Yönetim Hastalıkları
 • Yönetici Nezaketsizliği
 • Yönetici Hastalıklarında Astların Sorumluluğu
 • Katılımsızlık
 • Narsist ve Megaloman Yöneticilik
 • Yönetsel Şatafat Üzerine Nitel Bir Araştırma
 • Siyaset ve Yönetim: “İki Kavramın Tekamülü” ve Anasol-M Koalisyonu Hükümeti İle Ak Parti Hükümeti Karşılaştırması
 • Güç Zehirlenmesine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirilme
 • Hibrit Yöneticilerin İşletme Körlüğü Üzerine Algılarının Değerlendirilmesi
 • Yöneticilerde Örgütsel Psikopati Eğilimi
 • Post Truth Çağda (Popülist) Liderlik
 • Sonradan Görme Yöneticiler
 • Yöneticilik Görevi Bitince Ne Olur? Bir Kuram Oluşturma Çalışması
 • Çalışanların Gözüyle Yönetici Hastalıklarının Değerlendirilmesi
 • Yönetme Korkusu
 • Hubristik Liderler Ve Üstünlük Vehmi
 • Yöneticiler akıllı telefon bağımlısı mı? Yönetici Sosyotelizmi (BPhubbing) Üzerine Nitel Bir Çalışma
 • Mantar Yönetim Yaklaşımı
 • Örgütsel Körlük
 • Akademinin Yönetim Hastalıklarına Yaklaşımına Farklı Bir Bakış