Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar

Ortaya çıkışı, işleyişi ve etrafında oluşturduğu endüstri ile birlikte oldukça karmaşık ve dinamik bir yapı gösteren medikal sistem, bir taraftan insanlığın derdine çare olurken diğer yandan bu karmaşık yapısı sebebiyle birçok problemin kaynağı da olabilmektedir. Sağlık gibi yaşamla ölüm arasındaki bir alanda faaliyet gösteren tıbbın bu gücünün farklı amaçlar için kullanılması ve istismar edilmesi hayati sonuçlar doğurmaktadır. İyi bir niyetle yola çıkılarak yapılan çalışmalar ve bu sırada sehven yapılan hatalar ile iyileştirmekten öte insanların sağlık duyarlılıklarını ve hastalık gibi özel hâllerini istismar etmek maksatlı ortaya çıkan teşebbüsleri ayırmak gerekmektedir. Bu teşebbüsler düşünce düzeyinde şekillenen teorik yaklaşımlar olabileceği gibi pratikte kişisel ve kurumsal çabalar olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu kapsamda tıbbın bu tartışmalı yanına dikkat çekmek önemlidir.
İşte bu kitap günümüz tıp sisteminin tartışmalı yönlerine ve sağlık sektörünün işleyişi ile ilgili yaşanan problemlere dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede sisteme yönelik eleştirel yaklaşımlar belirli kavramlar üzerinden tartışılmış ve tıbbın karanlık yüzüne ışık tutulmaya çalışılmıştır. Kitabın sağlık ve sosyal bilimler alanında teorik ve pratik çalışma yapan herkese bir perspektif sağlayacağı, araştırmacılar için yeni çalışma konuları sunacağı ve sağlık okuryazarlığı anlamında okuyanlara katkı yapacağı düşünülmektedir.

İçindekiler

 • Modern Tıbba Yönelik Eleştirel Kavramlar
 • Neoliberal Politikalar Ekseninde Türkiye’de Sağlık Sektörünün Dönüşümü ve Sağlığın Piyasalaşması
 • Hasta: İnsan Mı? Yoksa Müşteri Mi? Hasta Yok Müşteri Var Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım
 • Kapitalist Bir Düzende Tıbbın Şirketleşmesi
 • İlaç Sektörü ve Karanlık Yüzü
 • Sağlık İletişiminde Medyanın Kullanımına Yönelik Eleştirel Bir Bakış Açısı
 • Sağlık İçinde Bir Oyun: Algı Yönetimi
 • Tıp Tarihine Damgasını Vuran Etik Dışı Deneyler ve Araştırmalar
 • Sağlık Çalışanlarında E-profesyonelizm Karşıtı Davranışların Etik Açıdan Değerlendirilmesi: Değişimin Neresindeyiz?
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamalarının Hekim Gözüyle Değerlendirilmesi
 • Cerrahlar ve medikal Firmalar Arasındaki Simbiyotik İlişkiler
 • Sağlık Sektöründe Hekim ve İlaç Mümessili İlişkisi