Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi – Düşünürler ve Düşünceler

Bilimsel çalışmalara bakıldığında, ortaya konulan yaklaşımlar, onu üretenlerin öznel durumlarından bağımsız değildir. Bütün teoriler ve kavramsallaştırmalar sahiplerinin özel deneyimlerinden izler taşır. Bu açıdan bir konuya farklı pencerelerden bakan düşünürlerin ve düşüncelerin toplu bir şekilde incelenmesi değerlidir. Bu kitap da böyle bir gerekçeden yola çıkarak hastalık ve sağlığa dair sosyolojik perspektifli yaklaşımları olan düşünürleri bir araya getirmektedir. Bu amaçla farklı alanlardan ancak sağlık ve hastalık konularıyla ilgili olduğu düşünülen 49 isim üzerinde çalışılmıştır. Düşünürler; kısa hayat hikâyeleri, temel düşünceleri, sağlık ve hastalığa dair görüşleri şeklinde sistematik bir incelemeye tâbi tutulmuş, sağlık ve hastalık sosyolojisi ile ilgili farklı, zengin ve değerli bir bilgi ortaya çıkmıştır.

İçindekiler

 • Galenos
 • Hipokrates
 • Fârâbî
 • El Biruni
 • İbni Sina
 • Rudolf Virchow
 • Emile Durkheim
 • Talcott Parsons
 • Maurice Merleau-Ponty
 • George Libman Engel
 • Marie R. Haug
 • Brian Inglis
 • Thomas Szasz
 • Sol Levine
 • Paul Karl Feyerabend
 • Franco Basaglia
 • Zygmunt Bauman
 • Gilles Deleuze
 • Ivan Illich
 • Paul Michael Foucault
 • Orhan Türkdoğan
 • Niklas Luhmann
 • Ronald David Laing
 • Eric J. Cassell
 • Renée Claire Fox
 • David Rosenhan
 • Jean Baudrillard
 • Jürgen Habermas
 • Felix Guattari
 • Pierre Bourdieu
 • David Mechanic
 • David Cooper
 • Neil Postman
 • Irving Kenneth Zola
 • Vincente Navarro
 • Fritjof Capra
 • George Ritzer
 • Barbara Ehrenreich
 • Arthur Kleinman
 • Martin E. P. Seligman
 • Donald W. Light
 • Margaret Scotford Archer
 • Bryan S. Turner
 • Andrew Scull
 • Peter Conrad
 • Phil Brown
 • Müzeyyen Aytül Kasapoğlu
 • David Armstrong
 • Carl Elliott