Tez Hikayeleri-IV

“Her Tezin Bir Hikâyesi Var” başlıklı faaliyetimizin 4. serisinde Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alkan doktora tezinin, Öğr. Gör. Rukiye Yorulmaz ise yüksek lisans tezinin hikâyesini anlattı. Program 2 Aralık 2019 da gerçekleşti.