Tez Hikayeleri-V

Tez hikâyelerinde 5. Panelde Dr. Zeynep Demirgil ve Dr. Gülnihal Topay doktora tezlerinin, doktora öğrencisi Rabia Fettahoğlu ise yüksek lisans tezinin hikâyesini anlattı.