YÖNEP III

Sağlık Yönetimi Perspektifinde Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar» adlı çalıştay düzenlendi. III. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayına (YÖNEP-III) 8 farklı üniversiteden akademisyenler katıldı ve çalıştay iki gün sürdü ve toplam altı oturum yapıldı.