Yönetim Hastalıkları

Organizasyonun yapı ve işleyişinde ortaya çıkan anormalliği örgütsel hastalık; yönetime dair iş ve işlemlerde ortaya çıkan bozuklukları da yönetim hastalığı olarak düşünebiliriz. Hastalığın tedavisi için öncelikle nedenlerinin bilinmesi ve teşhisinin konulması gerekir. Daha sonra hastalıktan kurtulmak adına tedavi yöntemi belirlenir ve ona göre sorunlara çözüm üretilmeye çalışılır.

Bu kitapta yönetim ve organizasyonlarla ilgili belli başlı hastalıklar incelenmektedir. Yönetim hastalıklarının tedavi edilmesinde, tıbbi hastalıklarda olduğu gibi, hastalığın nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte belirlenmesi ve adının konması önemlidir. Kitapta da hastalık olarak incelenen problemler bu çerçevede ele alınmıştır.

İçindekiler

 • Giriş: Yönetim Hastalıklarına Dair Teorik Bir Çerçeve
 • İdeal Yönetici ve Gölgeler Perspektifinden Yönetim Hastalıkları
 • Yönetme Korkusu
 • Akademinin Yönetim Hastalıklarına Yaklaşımı Üzerine Bir Alegori
 • Yönetim Perspektifinden İkarus Sendromu
 • Liderliğin Karanlık Yüzü
 • Yöneticilerde Örgütsel Psikopati Eğilimi
 • Yönetsel Hastalıklar Bağlamında ‘Göz Yumulan Dalkavukluk’un İncelenmesi
 • Yöneticiler ve Çalışanlar Gözünden Yönetici Sosyotelizm (Boss Phubbing) Davranışı
 • Yönetici Nezaketsizliği
 • Yönetsel Şatafatın Türkiye Akademisindeki Görünümü: Beytülmâlın İstismarı
 • Yönetici Bakış Açısıyla Ayrımcılık
 • Sonradan Görme Yöneticiler
 • Yönetici Duygusuzluğu
 • Örgütsel Körlüğün Neden ve Sonuçlarına Dair Kavramsal Bir Analiz
 • Yöneticiden Kaynaklanan Körlük: Adob Modeli
 • Bürokrasilerden Büropatolojilere
 • Yönetimde Narsistlik ve Narsist Liderler/Yöneticiler
 • Yönetimsel Yetkinlik Eksikliği Olarak Yönetim Hastalıkları ve Sendromları
 • Yöneticilerin Hubristik Davranışlarının Örgüt Sağlığına Yansımaları
 • Tarihten Örneklerle Hubris Sendromu ve Üstünlük Vehmi
 • Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Mantar Yönetim Yaklaşımı
 • Yönetimde Attan Düşme Sendromu
 • Post‐Truth Zamanlarda Liderlik