Çalıştayın Amacı:
Çalıştayın amacı; sağlık sosyolojisi alanındaki kavramsal, yöntemsel ve uygulamadaki sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırarak Türkiye’deki sağlık sosyolojisi alanının gelişimine katkıda bulunmaktır.
Çalıştayın İşleyişi: İki gün boyunca, 4 oturum şeklinde yürütülecek çalıştayda toplam 10-15 civarı çalışma sunularak tartışılacaktır. Her bildiriye 15 dakika sunum, 30 dakika tartışma olmak şartıyla toplamda 45 dakika süre ayrılacaktır. Çalıştaya bildirisiz katılım yapılamayacaktır. Çalıştay sonunda seçilen bildiriler kitaplaştırılacaktır (bildiri kitabı değil, editörlü kitap olarak yayınevi tarafından basılacaktır).
Bildirilerin Gönderimi ve Değerlendirilmesi: Yapılacak olan çalışma en geç 31 Mayıs 2020 tarihine kadar projelendirilerek sas@ispartaokulu.com gönderilmelidir. Yapılan projede bildiri başlığını, yazar(lar)ın ad-soyadını, çalıştığı kurumu, adresini, telefonunu ve e-mail adresini içeren bir kapak sayfası; çalışmada ne yapılacağını, neyin tartışılacağını ifade eden çalışmanın kısa bir özeti (500-650 kelime);  problemin tanımı,  çalışmanın amacı; eğer nitel desen benimsenecekse yöntem (teorik çalışmalarda bu şart aranmaz); yazarın özgeçmişi ve yazarın daha önce yapmış olduğu çalışmalar yer almalıdır. Gönderilen projeler hakemler tarafından değerlendirilerek yazarlara 30 Haziran 2020 tarihinde dönüş yapılacaktır. Projesi kabul edilen yazarlar çalışmalarını en az 3000 kelime olacak şekilde tam metin haline getirerek 30 Eylül 2020 tarihine kadar sas@ispartaokulu.com adresine göndermelidirler. Tam metinler hakemler tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar (kabul/ret)  1 Kasım 2020 tarihinde yazarlara bildirilecektir. Bildirisi kabul edilen yazarlar 3-4 Aralık 2020 tarihinde bildirilerini tartışmak üzere SAS Çalıştayına katılacaktır.
Katılım İçin Başvuru: Çalıştaya katılım ücretsizdir. Çalıştaya katılım için bildiri yazmak şarttır.