NO  KABUL EDİLEN PROJE BAŞLIKLARI
1 Sağlık Bilgisi Arama Davranışı Açısından Dijitalleşmenin Etkileri: Siberkondria Hastalığı Üzerine Bir İnceleme
2 ‘Tıp, Bir Sosyal Bilimdir -Rudolph Virchow’
3 Covid-19 ve Etik
4 Sağlık Sosyolojisinde Postmodern Yaklaşım
5 Koronavirüs Hastalığı Geçirmiş Kişilerin Stigma Deneyimi
6 Sağlıkta Eşitsizlik Bağlamında Pandemi Sosyolojisine Bakış
7 Covid-19 Salgını Karşısında Modern Değerleri Yeniden Düşünmek
8 Hastalığa Yakalanma Korkusu Üzerine Nitel Bir Araştırma
9 Sosyolojik Bakış Açısından Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm
10 Sağlık Sosyolojisinin Disiplinler Arasındaki Yeri
11 Sağlık Sosyolojisi Perspektifinden Sağlık ve Medya İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
12 Solunum Yolları Hastalıklarının Toplumsal Görüngüleri