Çalıştaya bildirisiz katılım yapılamayacaktır. Yapılacak olan çalışma en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar projelendirilerek gönderilmelidir. Projelendirme, “proje hazırlama formu”na yapılacaktır. Gönderilen projeler hakemler tarafından değerlendirilerek yazarlara 30 Haziran 2020 tarihinde dönüş yapılacaktır.

Proje hazırlama formunda yer alması gereken başlıklar şunlardır:

KAPAK SAYFASI

Bildiri Başlığı
Yazar(lar)ın Adı Soyadı
Yazar(lar)ın Çalıştığı Kurum
Adres
Telefon Numarası
E-Posta Adresi

ÖZET SAYFASI

Bildiri Başlığı
Problemin Tanımı
Çalışmanın Amacı
Yöntem
Bildiri Özeti
Yazar(lar)ın Özgeçmişi (YÖK Formatında)