Çalıştay Temaları

  • Sağlık sosyolojisi alanı, komşu alanlar ve sınırları
  • Sağlık sosyolojisi ile ilgili temel yaklaşımlar ve kuramlar,
  • Sağlık sosyolojisinde temel araştırma yöntemleri,
  • Türkiye’de sağlık sosyolojisi alanının gelişimi (kişiler, eserler, okullar, eğitim ve dersler gibi),
  • Sağlık sosyolojisinin temel dinamikleri (toplumsal zeminde hastalık ve sağlık trendleri),
  • Değişen ve dönüşen toplumsal dinamiklerin sağlık sosyolojisi açısından anlamı (dijitalleşme, mekânsızlaşma, zaman algısında değişimler vb.),
  • Bu genel çerçeve ile ilgili diğer konular.
Çalıştay temalarına ilgi duyan tüm bilim insanlarını Isparta’ya davet ediyoruz.