Kıymetli Araştırmacılar,
Sağlık sosyolojisi alanının derinliklerine inmeyi, bu alanla ilgili kavramsal konuları ele almayı ve yeni fikir/tartışma ortamı oluşturmayı misyon edinen Sağlık Sosyolojisi (SAS) Çalıştayı’nın ikincisi bu yıl 27-28 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Çalıştay’ın ana teması “Obezite Sosyolojisi” olarak belirlenmiştir. Alt temaları arasında ise; obezitenin tarihi, medikalizasyonu, medyatik, toplumsal ve psikolojik yönleri, tedavileri, yoksullukla ilişkisi, iş yaşamına yansımaları, ticarileşmesi, kilo verme sektörü, hazır gıdalar, beslenme alışkanlıklarındaki değişimler, tüketim toplumunda obezite ve damgalanma konuları yer almaktadır. Araştırmacılar ana temaya bağlı kalmak kaydıyla çalışacağı alt temada özgürdür. İki gün süresince, 4 oturum olarak tamamlanması planlanan Çalıştay, toplam 10-12 civarı çalışmanın her birinin 10 dakika sunumu ve 20 dakika tartışması olmak üzere toplamda 30 dakika derinlemesine incelenmesi ile sonlanacaktır. Bildirisiz katılım sağlamanın mümkün olmadığı Çalıştay sonucunda seçilen bildiriler uluslararası yayınevi tarafından editörlü kitap olarak basılacaktır.
Çalıştay ile ilgili bilgiler https://www.ispartaokulu.com/sas2021/ sitesinde paylaşılacak olup bu alanda çalışma hazırlamak isteyen tüm araştırmacılar davetlidir.

Çalıştay Dönem Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ