Çalıştay Temaları

Ana Tema
Sağlık Sosyolojisi (SAS) Çalıştay’ının ana teması “Obezite Sosyolojisi” olarak kararlaştırılmıştır. Konuya ilgi duyan tüm araştırmacılar davetlimizdir.

Alt Temalar

  • Obezitenin Tarihi
  • Obezitenin Medikalizasyonu
  • Obezite ve Sosyal Medya
  • Obezitenin Toplumsal Yönü
  • Bireylerde Obezite Psikolojisi
  • Obezite Tedavileri
  • Yoksulluk ve Obezite
  • İş Yaşamında Obez Olmak
  • Obezitenin Ticarileşmesi
  • Kilo Verme Sektörü
  • Hazır Gıdalar ve Obezite
  • Beslenme Alışkanlıklarında Değişme
  • Tüketim Toplumunda “Obezite”
  • Obez Bireylerin Damgalanması
  • Ve Diğerleri