IV. YÖNEP ÇALIŞTAYI

Değerli Bilim İnsanları,

IV. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı (YÖNEP-IV), 12-13 Kasım 2020 tarihleri arasında Zoom Uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak yapıldı. Her sene farklı bir temayı eleştirel perspektifle ele alan Çalıştay’ın bu seneki teması “Türkiye’de Yönetim Hastalıkları” idi. On iki farklı üniversiteden 50 kişinin katılımı ile iki gün boyunca 29 çalışma derinlemesine kritik edildi. Yönetim hastalıklarına farklı bir perspektif kazandıran “İdeal Yönetici ve Gölgeler Perspektifinden Yönetim Hastalıkları” başlıklı çalışma açılış konuşması olarak kamuya açık bir şekilde gerçekleştirildi.
Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, bildiri sunan katılımcılara ve değerlendirme yapan hakemlerimize teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Ramazan ERDEM

Çalıştay Temaları
IV. YÖNEP Çalıştayının Ana Teması; Türkiye’de Yönetim Hastalıkları olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede çalıştayda ele alınan alt başlıklar şunlardır:

 1. Güç Zehirlenmesi
 2. Müesses Nizama Teslim Olma
 3. Yönetsel Körlük
 4. Dalkavukluk
 5. Yönetsel Şatafat
 6. Halef-Selef Gruplarının Mücadeleleri
 7. Yıkıcı İnformal Gruplaşmalar
 8. Örgütsel İsraf (Zaman, Kaynak, İnsan)
 9. Üstünlük Vehmi
 10. Kayırmacı/ Ayrımcı Uygulamalar

Kurullar

Çalıştay Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Ramazan ERDEM
 • Doç. Dr. Nezihe TÜFEKÇİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Aynur TORAMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE
 • Dr. Öğr. Üyesi İzzet ERDEM
 • Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US
 • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ÖZMEN
 • Dr. M. Hamdi MÜCEVHER

Çalıştay Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Ramazan ERDEM
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Aynur TORAMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi İzzet ERDEM
 • Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ
 • Öğr. Gör. Emin KAYA
 • Öğr. Gör. Fatma TAŞ
 • Öğr. Gör. M. Masum GÜLCEMAL
 • Öğr. Gör. R. Rüçhan KAYA
 • Arş. Gör. Aslı METİN
 • Arş. Gör. Dilruba UĞURLUOĞLU
 • Arş. Gör. Hatice GÜNEŞ
 • Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU
 • Arş. Gör. Merve KİŞİ
 • Arş. Gör. Muazez DEMİR
 • Arş. Gör. Osman ŞENOL
 • Arş. Gör. Selin EROYMAK

Çalıştay Sekreteryası

 • Arş. Gör. Muazez DEMİR
Çalıştay Sonuç Raporu İçin Tıklayınız