I. YÖNEP ÇALIŞTAYI

Değerli Bilim İnsanları,

Bu çalıştayın amacı; yönetim alanındaki kavramsal, yöntemsel ve uygulamadaki sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırarak Türkiye’deki yönetimsel sorunlara dikkat çekmek ve bu sayede yönetim alanına katkıda bulunmaktır. Farklı bir perspektif ve farklı bir anlayışla uzun vadeli bu yolculuğun ilk adımı olan I. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı (YÖNEP), Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde 23-23 Mart 2017 tarihinde “Yönetimde İnformal İlişkiler” temasıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda 5 farklı üniversiteden gelen katılımcıların 12 bildirisi ile yönetimde informalite konusu derinlemesine analiz edilmiştir. Sadece nitel ve kavramsal çalışmaların kabul edilmesi, çalıştayın yuvarlak masa etrafında yapılarak tartışma ortamının oluşturulması, tartışmaların ses kaydı alınarak çalışmaların geliştirilmesi için yazarlara verilmesi ve sunulan bildirilerin çalıştay sonrasında kitaplaştırılması, YÖNEP’i diğer çalıştaylardan ayıran en önemli özellikleri olmuştur. Çalıştaya katılan herkesin tüm bildirilerin tam metnini önceden okuyarak gelmiş olması ve sadece bildirisi olanların çalıştaya katılması, tartışmaların verimliliğini arttırmıştır. Böylelikle YÖNEP; kendine has, farklı, özgün ve orijinal bir akademik çalıştay tarzı oluşturmuştur. Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, bildiri sunan katılımcılara ve değerlendirme yapan hakemlerimize teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Ramazan ERDEM

Çalıştay Temaları

  1. Yönetimde İnformal Düşüncenin Yeri
  2. İnformal Güç (güç zehirlenmesi vb.)
  3. Yönetimde İnformal İletişim (sosyal medya-informalite ilişkisi vb.)
  4. Türk Yönetim Kültüründe İnformalite (uygulamalar, örnekler vb.)
  5. İnformal Yönetim Açısından Teknoloji (informal ilişkiler ağı açısından teknoloji vb.)
  6. İnformal Gruplar (informal grupların ortaya çıkışı, informal grupların gerekliliği vb.)
  7. İnformal Çatışma Yönetim Şekilleri
  8. Örgütlerde İnformal Öğrenme
  9. Diğer (yukarıda belirtilen konular dışında, informal ilişkilerle ilgili konu önerileri bu başlıkta değerlendirilecektir)

Kurullar

Çalıştay Danışma Kurulu
Prof. Dr. H. Nejat BASIM
Prof. Dr. İlker H. ÇARIKÇI
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Prof. Dr. Haluk SONGUR
Doç. Dr. Ümit AKÇA

Çalıştay Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Necla YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Elif AKKAŞ
Arş. Gör. Ahmet ALKAN
Arş. Gör. Aslı VERGİLİ
Arş. Gör. Durmuş GÖKKAYA
Arş. Gör. Osman ŞENOL
Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU
Arş. Gör. Seyhan ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dilruba İZGÜDEN
Arş. Gör. Selin EROYMAK
Arş. Gör. Merve UYSAL

Çalıştay Sekreteryası
Arş. Gör. Ahmet ALKAN
Öğr. Gör. Emin KAYA

Çalıştay Kitabı İçin Tıklayınız