II. YÖNEP ÇALIŞTAYI

Değerli Bilim İnsanları,

23-24 Mart 2017 tarihleri arasında birincisini gerçekleşen ve yönetim alanına farklı bir noktadan bakmayı sağlamak adına önemli adımlar atan Yönetimde Eleştirel Perspektifler (YÖNEP) çalıştayının ikincisinde de yine bambaşka bir bakış açısı ve yeni deneyimlerle alanda öncü olmak hedeflenmiştir. Çalıştayın amacı; “Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’de Üniversitelerin İnformal Yüzü” başlığıyla çıkarak, Türkiye’deki üniversitelerin yapı ve işleyişleriyle birlikte, göz önünde tutulmayan, arka planda bırakılan, bazılarının bildiği ve dillendirmediği, belki de hiç bilmedikleri alanları keşfetmek, dillendirmek, bilgilenmek ve bu alana katkıda bulunmaktır. Böylece yönetim alanındaki kavramsal, yöntemsel ve uygulamadaki sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırarak Türkiye’deki yönetimsel sorunlara dikkat çekmek ve bu sayede yönetim alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
İki gün boyunca, 4 oturum şeklinde yürütülen II. YÖNEP çalıştayında toplam 11 bildiri; her bildiriye 15 dakika sunum, 45 dakika olmak üzere toplamda 1 saat süreyle tartışılmıştır. Her bildiri alanında uzman 6 kişilik ekip tarafından tartışılarak değerlendirilerek ve bildirinin geliştirilmesi için yazarlara katkı sağlanmış ve çalıştayda sunulan bildiriler, “Akademide Arka Sokaklar – Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü” başlıklı çalışmada kitaplaştırılmıştır.
Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, bildiri sunan katılımcılara ve değerlendirme yapan hakemlerimize teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Ramazan ERDEM

Çalıştay Temaları

 1. Lisansüstü sınavlara giriş,
 2. Tez süreci,
 3. Tez savunmaları,
 4. Akademik kadrolar ve ilanlar,
 5. Doçentlik süreci,
 6. Ders ücreti kavgaları,
 7. Bilimsel çalışmaların yapılışı,
 8. Akademik yayınlar, dergiler,
 9. Dersler, hocalar ve araştırma görevlileri,
 10. Danışman- öğrenci ilişkileri bağlamında sorunlar,
 11. Akademik kıskançlık, nezaketsizlik, intikam
 12. Akademik ve idari kadro arasındaki ilişkiler,
 13. Bilimsel bilgi üretimi,
 14. Diğer (yukarıda belirtilen konular dışında, Türkiye’deki üniversitelere eleştirel bir mercek tutacak konu önerileri bu başlıkta değerlendirilecektir)

Kurullar

Çalıştay Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Erdal EKE
Yrd. Doç. Dr. Necla YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Elif AKKAŞ

Çalıştay Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Necla YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Elif AKKAŞ
Arş. Gör. Ahmet ALKAN
Arş. Gör. Aslı VERGİLİ
Arş. Gör. Durmuş GÖKKAYA
Arş. Gör. Osman ŞENOL
Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU
Arş. Gör. Seyhan ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dilruba İZGÜDEN
Arş. Gör. Selin EROYMAK
Arş. Gör. Merve UYSAL
Arş. Gör. Hatice GÜNEŞ
Arş. Gör. Muazez DEMİR

Çalıştay Sekreteryası
Arş. Gör. Aslı VERGİLİ

Bildiri Özetleri İçin Tıklayınız
Çalıştay Kitabı İçin Tıklayınız