III. YÖNEP ÇALIŞTAYI

Değerli Bilim İnsanları,

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Yönetimde Eleştirel Perspektifler (YÖNEP) Çalıştayı Sağlık Yönetimi Perspektifinde Modern Tıp ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar başlığıyla yola çıkmıştır. Bu kapsamda tıbbın metalaşması, ilaç sektörünün sağlığa dair yansımaları, popüler kültür-medya ve sağlık, organ kaçakçılığı, sağlık sisteminin sorunları, alternatif tıp vb. konularına eğilerek modern tıp, sağlık sektörü ve diğer tıbbi yaklaşımların arka sokaklarında gezinmek ve var olan ancak sıklıkla dile getirilmeyen gerçekler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamıştır.
Sekiz farklı üniversiteden 25 katılımcı ile iki gün boyunca, 4 oturum şeklinde yürütülen II. YÖNEP çalıştayında toplam 11 bildiri; her bildiriye 15 dakika sunum, 45 dakika olmak üzere toplamda 1 saat süreyle tartışılmıştır. Her bildiri alanında uzman 6 kişilik ekip tarafından tartışılarak değerlendirilerek ve bildirinin geliştirilmesi için yazarlara katkı sağlanmış ve çalıştayda sunulan bildiriler, “Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar” başlıklı çalışmada kitaplaştırılmıştır.
Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, bildiri sunan katılımcılara ve değerlendirme yapan hakemlerimize teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Ramazan ERDEM

Çalıştay Temaları

  1. Modern Tıbba Yönelik Eleştiriler
  2. Sağlık Sektörüne Yönelik Eleştiriler
  3. Sağlığın Sosyal Belirleyicilerine Yönelik Eleştiriler
  4. Diğer Tıbbi Yaklaşımlara Yönelik Eleştiriler

Kurullar

Çalıştay Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Doç. Dr. Belma KEKLİK
Doç. Dr. Vahit YİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Nezihe TÜFEKCİ
Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE
Dr. Öğr. Üyesi Arzu YİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA

Çalıştay Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Elif AKKAŞ
Arş. Gör. Ahmet ALKAN
Arş. Gör. Aslı VERGİLİ
Arş. Gör. Durmuş GÖKKAYA
Arş. Gör. Osman ŞENOL
Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU
Arş. Gör. Seyhan ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dilruba İZGÜDEN
Arş. Gör. Selin EROYMAK
Arş. Gör. Merve UYSAL

Çalıştay Sekreteryası
Arş. Gör. Dilruba İZGÜDEN

Çalıştay Kitabı İçin Tıklayınız