NO KABUL EDİLEN PROJE BAŞLIKLARI
1 Akademide Yönetici Körlüğü: Nedenleri ve Sonuçları
2 Liderliğin Karanlık Yüzü
3 Örgütlerde İnsan İsrafı
4 Örgütsel Sağlık Yönetsel Hastalık: Yöneticilerde Hubristik Sendromuna İlişkin Bir İnceleme
5 Yönetimde Narsistlik ve Narsist Liderler/Yöneticiler
6 Yönetim Perspektifinden İkarus Sendromu
7 Patinaj Sendromu
8 Kamu Yönetiminin Hastalığı: Bürokrasi ve Büropatoloji
9 İdeal Yönetici Ve Gölgeler Perspektifinden Yönetim Hastalıkları
10 Yönetici Nezaketsizliği
11 Yönetici Hastalıklarında Astların Sorumluluğu
12 Narsist ve Megaloman Yöneticilik
13 Katılımsızlık
14 Yönetsel Şatafat Üzerine Nitel Bir Araştırma
15 Siyaset Ve Yönetim: “İki Kavramın Tekamülü” ve Anasol-M Koalisyonu Hükümeti İle Ak Parti Hükümeti Karşılaştırması
16 Hibrit Yöneticilerin İşletme Körlüğü Üzerine Algılarının Değerlendirilmesi
17 Yönetimsel Bir Hastalık Olarak ‘Ne Oldum Delisi Yöneticilik’
18 Yöneticilerin Zaman İsrafı
19 Yöneticilik Görevi Bitince Ne Olur? Bir Kuram Oluşturma Çalışması
20 Çalışanların Gözüyle Yönetici Hastalıklarının Değerlendirilmesi
21 Yönetme Korkusu
22 Hubristik Liderler Ve Üstünlük Vehmi
23 Yöneticiler Akıllı Telefon Bağımlısı Mı? Yönetici Sosyotelizmi (Bphubbing) Üzerine Nitel Bir Çalışma
24 Mantar Yönetim Yaklaşımı
25 Örgütsel Körlük
26 Akademinin Yönetim Hastalıklarına Yaklaşımına Farklı Bir Bakış
27 Yönetsel Hastalıklar Bağlamında ‘Göz Yumulan Dalkavukluk’un İncelenmesi
28 Yönetim Hastalıklarına Dair Kavramsal Çerçeve
29 Bir Kavramsallaştırma Çalışması: Yönetimde Negatif Seleksiyon
30 Post Truth Çağda (Popülist) Liderlik
31 Güç Zehirlenmesine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme