Danışma Kurulu
 • Prof. Dr. Ramazan ERDEM
 • Doç. Dr. Nezihe TÜFEKÇİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Aynur TORAMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE
 • Dr. Öğr. Üyesi İzzet ERDEM
 • Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US
 • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ÖZMEN
 • Dr. M. Hamdi MÜCEVHER
Çalıştay Sekreteryası
 • Arş.Gör. Muazez DEMİR

Düzenleme Kurulu
 • Prof. Dr. Ramazan ERDEM
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Aynur TORAMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi İzzet ERDEM
 • Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ
 • Öğr. Gör. Emin KAYA
 • Öğr. Gör. Fatma TAŞ
 • Öğr. Gör. M. Masum GÜLCEMAL
 • Öğr. Gör. R. Rüçhan KAYA
 • Arş. Gör. Aslı METİN
 • Arş. Gör. Dilruba UĞURLUOĞLU
 • Arş. Gör. Hatice GÜNEŞ
 • Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU
 • Arş. Gör. Merve KİŞİ
 • Arş. Gör. Muazez DEMİR
 • Arş. Gör. Osman ŞENOL
 • Arş. Gör. Selin EROYMAK