04 Mayıs 2020

Proje Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi

05 Haziran 2020
Proje Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
05 Ekim 2020
Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi
12-13 Kasım 2020
IV. YÖNEP  Çalıştayı