Ana Tema

IV. YÖNEP Çalıştayının Ana Teması; Türkiye’de Yönetim Hastalıkları olarak belirlenmiştir. Çalıştay’ın ana temasına ilgi duyan tüm bilim insanlarını Isparta’ya davet ediyoruz.

Alt Temalar

  • Güç Zehirlenmesi
  • Müesses Nizama Teslim Olma
  • Yönetsel Körlük
  • Dalkavukluk
  • Yönetsel Şatafat
  • Halef-Selef Gruplarının Mücadeleleri
  • Yıkıcı İnformal Gruplaşmalar
  • Örgütsel İsraf (Zaman, Kaynak, İnsan)
  • Üstünlük Vehmi
  • Kayırmacı/ Ayrımcı Uygulamalar