Değerli Bilim İnsanları,

Yönetim alanının arka sokaklarında dolaşmak iddiasıyla ortaya çıkan Yönetimde Eleştirel Perspektifler (YÖNEP) Çalıştayı’nın beşincisi bu yıl 25-26 Kasım 2021 tarihinde Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Çalıştayın ana teması “Modern İş Yaşamının Eleştirisi” olarak belirlenmiş ve bu çerçevede modern kölelik, dijital kuşatma, emek sömürüsü, yüzeysel ilişkiler, esnek çalışma, işe yabancılaşma gibi temaların mercek altına alınması hedeflenmektedir. İki gün boyunca, 4 oturum şeklinde yürütülecek çalıştayda toplam 10-15 civarı çalışma sunularak tartışılacaktır. Her bildiriye 15 dakika sunum, 30 dakika tartışma olmak şartıyla toplamda 45 dakika süre ayrılacaktır. Çalıştaya bildirisiz katılım yapılamayacaktır. Çalıştay sonunda seçilen bildiriler kitaplaştırılacaktır (bildiri kitabı değil, editörlü kitap olarak yayınevi tarafından basılacaktır). Çalıştayla ilgili gerekli bilgilere ara ara güncellenen www.ispartaokulu.com/yonep2021 sitesinden ulaşılabilir. Ana temaya ilgi duyan araştırmacıları Çalıştay’a katkı yapmaya davet ediyoruz.

Çalışmalarınızda Kolaylıklar Dilerim
Prof.Dr. Ramazan ERDEM