Çalıştaya bildirisiz katılım yapılamayacaktır. Projelendirme, “proje hazırlama formu”na yapılacaktır. Gönderilen projeler hakemler tarafından değerlendirilerek yazarlara geri bildirim yapılacaktır.

Proje hazırlama formunda yer alması gereken başlıklar şunlardır:

KAPAK SAYFASI

Bildiri Başlığı
Yazar(lar)ın Adı Soyadı
Yazar(lar)ın Çalıştığı Kurum
Adres
Telefon Numarası
E-Posta Adresi

ÖZET SAYFASI

Bildiri Başlığı
Problemin Tanımı
Çalışmanın Amacı
Yöntem
Bildiri Özeti
Yazar(lar)ın Özgeçmişi (YÖK Formatında)