Ana Tema

V. YÖNEP Çalıştayının Ana Teması; Modern İş Yaşamının Eleştirisi olarak belirlenmiştir. Çalıştay’ın ana temasına ilgi duyan tüm bilim insanlarını Isparta’ya davet ediyoruz.

Alt Temalar

-Modern Kölelik
-Tahakküm ve Emek Sömürüsü
-Dijital Kuşatma
-İşe Yabancılaşma
-Esnek Çalışma
-Değer Erozyonu
-Anlam Yitimi
-Mesleki Kimliğin Zayıflaması
-Yüzeysel İlişkiler
-Çalışanın Değersizleştirilmesi
-Dehümanizasyon
-Ve diğerleri