Çalıştaya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sadece kabul edilen bildiriler yayınlanmıştır. Bildiri özetlerine dair hakemler tarafından yapılan düzeltmeler yazarların maillerine gönderilecektir. Gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarınızı planladığınız için teşekkür ederiz.

V. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı Yürütme Kurulu

NO KABUL EDİLEN PROJE BAŞLIKLARI
1 Ekran Diliyle Modern İş Hayatı
2 Anlamlı ve Anlamsız İş Oluşum Modeli
3 Modern İş Yaşamında Hayatın Erteleme Davranışı
4 Önyargısız Yönetim Mümkün Mü? Yönetimde Önyargılar Üzerine Keşifsel Bir Araştırma
5 Kariyerizmin Sonucu Olarak Anlam Yitimi ve İzlenim Yönetimi
6 Hayatın Bütününün İş Tarafından İstilası
7 Bir Tahakküm Aracı Olarak Kayırmacılık
8 Modern İş Yaşamının Bir Sonucu Olarak Bedenlerin Ticarileştirilmesi: Estetik Emek
9 Modern İş Yaşamının Korkutan Yönleri
10 Modern İş Yaşamınım Görünmeyen Yüzü: Dijital Emek Sömürüsü
11 Modern İş Yaşamının Dijital Kuşatması
12 Duyguların Metalaşması: Duygusal Emek Kavramına Eleştirel Bir Bakış
13 Çalışma Hayatında Kadın(ın) ‘Olma’ Sorunsalı
14 Performans Odaklı Modern İş Yaşamına Eleştirel Bir Yaklaşım
15 İş Yaşamı ve Mesleklerde Dijitalleşmenin Yansımaları
16 İş Yaşamında Teknoloji İnsan Mücadelesi
17 Pandemi Sürecinde Evden Çalışma Tecrübesi: Modern İş Hayatının Dijital Kuşatması
18 Modern İş Yaşamıın Öteki Yüzü:  Zihinsel Yorgunluk
19 Geleneksel İş Yaşamından Modern İş Yaşamına Görev Bilincinin Dönüşümü
20 Modern İş Yaşamının Bir Yansıması İşyeri Arkadaşlığındaki Yüzeysellikler ve Etkileri
21 Modern İş Yaşamında Anlam Yitimi
22 Esnek Çalışma Biçimlerinin İş ve Aile Yaşamındaki Yeri
23 İş Hayatında Yabancılaşma ve Monotonluk
24 Modern Kölelik: İş Hayatında Tahakküm ve Emek Sömürüsü
25 Modern İş Hayatında Çalışanların Dehümanizasyonu
26 Mesajınız Var: İşyeri Telebaskısı Çalışanların Huzurunu Bozar Mı?